Wie zijn wij?

Onze permanente opdracht

Het is een enorme uitdaging voor de landbouw om de groeiende wereldbevolking te blijven voorzien van gezond voedsel. Homburg Holland wil zijn steentje hieraan graag bijdragen en als belangrijke speler doorgroeien op het gebied van duurzame precisielandbouw. De medewerkers van Homburg kenmerken zich door hun specialistische kennis. Hightech kwaliteitsmachines voor zaaibedbereiding, zaaien, planten en het gezond telen van gewassen zijn de uitgangspunten waarmee wij de akker- en tuinbouwsector van dienst zijn.

Hoe dragen we ons steentje bij?

‘We zien elkaar in het veld’ nemen wij heel letterlijk. Homburg staat altijd in de voorhoede en met de voeten in de klei. Wij volgen de ontwikkelingen in de akker- en tuinbouw nauwlettend, zodat onze klanten door middel van precisielandbouw op een efficiënte en duurzame manier een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare realiseren.

Precisielandbouw en gps liggen ons na aan het hart; meten, registreren, analyseren en kennis zorgen dat de boer in het veld een optimale winst kan behalen. Daar staan we voor. ‘Profit through knowledge’: door kennis te delen worden topresultaten behaald. Dit vormt de kern van wat Homburg doet. En daar zijn we trots op!

Efficiënte en duurzame landbouw

Hoe pakken wij dit aan? Efficiënte en duurzame landbouw begint met een optimale bodemconditie. Daarvoor ontwerpen, produceren en exporteren wij wereldwijd de Homburg Draincleaner. Voor niet-kerende grondbewerking en voor highspeed zaai- en planttechnieken staan wij met het importeurschap van de grondbewerkings- en zaaimachines van Väderstad voor Zweedse topkwaliteit. Voor het zaaien van ruim 200 verschillende soorten groenten, waaronder ook hele fijnzadige gewassen, bieden wij de Stanhay zaaimachines. Als importeur van Bogballe leveren wij strooiers voor de juiste dosering voor uw gewasteelt.

Met de importeurschappen van Garford schoffeltechniek en HARDI veldspuiten (al sinds 1961) staan we bovendien voor duurzame, economische en driftvrije gewasbescherming. De toevoeging van de Tefen AccuRite CTS zorgt ervoor dat u ook op een veilige manier de gewasbeschermingsmiddelen kunt toedienen waarbij erfemissie wordt verlaagt.

Certificeringen