Precisielandbouw

Precisielandbouw: de punt op de i

Precisielandbouw is een hot topic in de landbouw, en volgens het WUR (Wageningen University & Research) is het meer dan een trend: het is een sleutel tot duurzamere en efficiëntere landbouw. Precisielandbouw kan worden gezien als het gebruik van een geavanceerde app voor het beheer van uw landbouwbedrijf: u krijgt exacte informatie over waar en hoeveel water, meststoffen of bescherming uw gewassen nodig hebben. Dit maakt uw boerderij niet alleen milieuvriendelijker, maar leidt ook tot kostenbesparingen en kan de opbrengst verbeteren. Het is een efficiënte manier om meer te bereiken met minder, ideaal voor de moderne akkerbouwer die zowel het milieu als de financiën belangrijk vindt. De huidige vier kernthema’s rondom precisielandbouw zijn:

 • 1
  Het nuttig gebruik van sensorbeelden;
 • 2
  Het ontwikkelen van rekenmodellen voor betere teeltbeslissingen;
 • 3
  Het verbeteren van ICT-infrastructuur voor data-uitwisseling;
 • 4

  Het aantonen van de concrete voordelen voor akkerbouwers.

Het precisielandbouw assortiment

Schermen

Ontdek de geavanceerde InCommand displays van Ag Leader. Intuïtief en uniform qua bediening voor o.a. sturen, ISOBUS, teeltregistratie. Door moderne functies zoals lijngroepen, automatische perceelherkenning en kopakkerlijnen wordt Ag Leader ervaren als gemakkelijk, capaciteits- en comfortverhogend.

Stuursystemen

Ag Leader biedt de moderne en volledige eigen lijn Z2 stuursystemen: Van SteadySteer Stuurmotor, enkel antenne SteerCommand tot het zeer nauwkeurige DualTrac met dubbele antenne. Allen zijn optimaal te combineren met de Ag Leader InCommand schermen en naar ISOBUS werktuigen en SmartSTEER werktuigbesturing.

ISOBUS

ISOBUS is de inmiddels alom bekende en wereldwijd gebruikte standaard voor bediening en aansturing van werktuigen met uw GPS-scherm. Ag Leader was een van de eerste GPS-leveranciers die ISOBUS ondersteunde en goed geïmplementeerd heeft en compatible is met eigenlijk alle werktuigen/fabrikanten.

Werktuigaansturing

Wanneer hoogste nauwkeurigheid en gemak noodzakelijk zijn zorgen onze SmartSOLUTIONS voor de oplossing: SmartSTEER werktuigbesturing, SmartLEVEL kilverbesturing, SmartPLOUGH ploegbesturing en SmartCONTROL sectiebesturing brengen RTK-precisie naar uw werktuig.

Sectieschakeling en doseren

Door middel van GPS, sensoren en in sommige gevallen zelfs drones, wordt data verzameld en omgezet naar taakkaarten. Met onze modules voor doseren en/of sectieschakelen worden producten, al dan niet variabel aan de hand van taakkaart, optimaal ingezet waar nodig. Bespaar middel of zaaigoed door voorkomen van overlap en automatisch regelen van juiste/gewenste dosering. Dit alles voor maximaal rendement.

Gewassensoren

Gewassensoren spelen een al grotere rol in de precisielandbouw door de staat van gewas te monitoren.

De Ag Leader OptRx meet door NDRE index de hoeveelheid bladgroen (cholorfyl) wat bepalend is voor gezondheid van gewas. OptRx integreert in de Ag Leader schermen en kan ook werktuigen direct aansturen via een doseertabel.

Datamanagement

Precisielandbouw 2.0 is het verwerken, delen en analyseren van data van schermen, gewassensoren, opbrengstmeting etc. Met het AgFiniti platform kan data opgeslagen, (on the go) gedeeld, bekeken worden. Met SMS kunnen diepgaande Analyses, taakkaarten etc. gemaakt worden, ook voor andere merken GPS.

Innovaties in precisielandbouw

De technologische vooruitgang speelt een cruciale rol in de evolutie van precisielandbouw. Drones, satellieten en sensoren zijn slechts enkele van de hulpmiddelen die akkerbouwers in staat stellen om real-time data te verzamelen. Deze data kunnen vervolgens worden geanalyseerd om de landbouwpraktijken aan te passen, wat resulteert in een hogere opbrengst en minder verspilling van middelen. Het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning helpt bovendien bij het voorspellen van oogstresultaten en het optimaliseren van de teeltplanning.

Toekomst van precisielandbouw

Kortom, precisielandbouw is niet alleen de toekomst: het is de sleutel tot een meer duurzame en efficiënte landbouwsector. Bij Homburg Holland begrijpen we dan ook dat precisielandbouw een essentieel onderdeel is van een succesvol landbouwbedrijf. Het stelt men in staat om efficiënter te werken, middelen te optimaliseren en de opbrengst te verhogen. Bij Homburg Holland volgen we de ontwikkelingen in de akker- en tuinbouw nauwlettend, zodat onze klanten door middel van precisielandbouw op een efficiënte en duurzame manier een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare realiseren. Precisielandbouw en gps liggen ons na aan het hart; meten, registreren, analyseren en kennis zorgen dat de akkerbouwers in het veld optimale winst kunnen behalen.