Het ontstaan

Homburg door de jaren heen

Machinehandel Homburg dankt zijn naam aan wijlen F. Homburg, een met veel technisch vernuft begiftigde boer uit Vrouwenparochie, die in 1961 de zogenaamde HK-verlosser voor koeien introduceerde.De heer Homburg begon een machinebedrijfje aan de Lange Bourren in Stiens. Stiens lag in het hart van een agrarisch gebied, waar het proces van rationalisatie en mechanisatie de landbouw in een stroomversnelling bracht. De heer Homburg speelde op deze ontwikkeling in door de import van, en de handel in, landbouwmachines. Daartoe behoorden onder andere sproei- en spuitmachines voor gewasbestrijding, afkomstig van de Deense fabrikant HARDI, voor wie we tot op de dag van vandaag importeur in Nederland zijn.

Ontstaan van de Draincleaners

In de jaren zeventig heeft Homburg zijn eerste Drainagereiniger ontworpen, een gepatenteerd model, waarvan op dit moment een scala aan typen in eigen beheer wordt gefabriceerd. Machinehandel Homburg verhuisde in 1981 naar “It Noarderfjild”, het bedrijventerrein dat destijds nog vrij aan de rand van het dorp lag. Het Stienzer familiebedrijf werd in 1989 overgenomen door Johannes de Boer, voorheen werkzaam als bedrijfsleider bij De Boer Supermarkten. In de daaropvolgende jaren vond er een geleidelijke overname plaats. Helaas kwam de heer Homburg twee jaar na de overname onverwacht te overlijden, waardoor veel technische kennis verloren is gegaan.

Homburg nu

In de afgelopen decennia is Homburg uitgegroeid tot een bekende naam in de landbouwsector. Met inmiddels 17 merken in het assortiment, zijn we in staat om in te spelen op de vele vragen en veranderingen die zijn voortgekomen vanuit de ontwikkelingen binnen de markt. Met onze eigen Draincleaners en SmartSOLUTIONS zijn we constant op zoek naar landbouwoplossingen en verbeteringen, waarbij de vraag vanuit de eindgebruiker (en daarmee de markt) centraal staat. Sinds 2017 heeft Jack Thibaudier het stokje overgenomen van Johannes de Boer, die mocht gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.

“Nieuwe producten moeten waarde of oplossingen bieden voor onze akkerbouwers en loonwerkers. Kennis en kwaliteit zijn kernwaarden, gericht op besparing van middelen en tijd. Begeleiding en kennisoverdracht zijn cruciaal, zowel voor als na aankoop.”

Jack Thibaudier, Directeur Homburg