Niet-kerende grondbewerking

Wat is niet-kerende grondbewerking (NKG)?

Niet-kerende grondbewerking (NKG) is een vorm van gereduceerde grondbewerking die een sleutelrol speelt in duurzaam bodembeheer. Deze methode, die diep ploegen vermijdt en de bodem minimaal verstoort, leidt tot een betere bodem met verbeterde waterinfiltratie en minder droogteproblemen. NKG is bijzonder relevant in het licht van klimaatverandering en de noodzaak voor duurzame landbouwpraktijken.

Het NKG-assortiment

Cultivatoren

Väderstad staat bekend om zijn hoogwaardige cultivatoren die zowel tijd als brandstof besparen. Deze cultivators zijn speciaal ontworpen voor gebruik in allerlei soorten grond en leggen de nadruk op veelzijdigheid en economische efficiëntie. Met een divers aanbod aan productfamilies biedt Väderstad een reeks cultivatoren die aan elke specifieke (moderne) behoefte voldoen.

Schijveneggen

De Carrier schijveneggen van Väderstad zijn zowel in een hydraulisch gedragen als getrokken formaat beschikbaar. Deze schijveneggen worden gebruikt voor snelle primaire grondbewerking en zaadbedbereiding en kan dankzij een breed scala aan voorwerktuigen, schijven en aandrukrollen diverse uitdagingen aan, variërend van ultra-ondiepe tot diepere grondbewerking.

Zaaibedbereiders

De Rapid en Spirit zaaimachines van Väderstad combineren zaaibedbereiding, egalisatie, en zaaien in één efficiënte werkgang, waarbij ze uitblinken in precisie en betrouwbaarheid, zelfs bij hoge snelheden. De BioDrill, een aanvullende kleine zaaimachine, verhoogt de veelzijdigheid van Väderstad’s grondbewerkings- en zaaimachines, waardoor ze nog breder inzetbaar zijn.

De voordelen van niet-kerende grondbewerking

  • NKG behoudt de natuurlijke structuur van de bodem, wat resulteert in betere waterinfiltratie en verminderde droogteproblemen. Dit is cruciaal in een tijd waarin klimaatverandering leidt tot extremere weersomstandigheden.
  • Door de bodem minder te verstoren, blijft het bodemleven, waaronder wormen, bacteriën en schimmels, intact. Dit draagt bij aan de vruchtbaarheid van de bodem en bevordert de biodiversiteit.
  • NKG kan leiden tot minder stikstofverliezen en verminderde erosie, hoewel verder onderzoek nodig is om dit met zekerheid te stellen.

  • NKG-systemen verbruiken minder brandstof vergeleken met traditionele ploegmethoden, wat leidt tot kostenbesparingen voor boeren.

Aandacht voor niet-kerende grondbewerking (NKG)?

Niet kerende grondbewerking (NKG) krijgt steeds meer aandacht in de akkerbouw en wordt steeds belangrijker in duurzaam bodembeheer. Deze methode vermijdt diep ploegen en verstoort de bodem zo minimaal mogelijk. Dit leidt tot een gezondere bodem met verbeterde waterinfiltratie, minder droogteproblemen, verbeterde weerbaarheid door een opbouw van organische stof en bevordering van het bodemleven. NKG is bijzonder relevant in het licht van klimaatverandering en de noodzaak voor duurzame landbouwpraktijken.

Implementatie en aandachtspunten van NKG

De overstap naar NKG vereist een zorgvuldige aanpak. Het is belangrijk om de bodem tijd te geven om te herstellen van diepe grondbewerking. In eerste instantie kan de bodem meer stikstofinput nodig hebben en suboptimaal presteren. Het gebruik van stikstofbindende groenbemestingsgewassen en vaste stalmest kan hierbij helpen. Consistentie is cruciaal; als de bodem na een aantal jaar toch weer omgeploegd wordt, moet de bodembalans opnieuw hersteld worden. Daarom bieden wij met onze Homburg Academy de juiste informatie en trainingen aan. Benieuwd hoe wij kunnen helpen met de overstap?