Watermanagement

Watermanagement steeds belangrijker in de landbouw

In de huidige landbouw krijgt watermanagement steeds meer aandacht. Door de waterhuishouding goed op orde te hebben, wordt water efficiënter en maximaal gebruikt en tegelijkertijd wordt de impact op het milieu geminimaliseerd. Duurzame landbouw is hierdoor nog beter mogelijk, denk daarbij bijvoorbeeld aan activiteiten zoals irrigatiemanagement, drainage en behoud van waterkwaliteit. De uitdaging is om voldoende water te leveren voor gewasgroei, maar ook om verspilling en verontreiniging te verminderen.

Watermanagement oplossingen

Drainage reinigen

Homburg Holland bevindt zich in de voorhoede van landbouwtechnologie met de Draincleaners, die specifiek zijn ontwikkeld voor het efficiënt reinigen van (verstopte) drainage. Deze machines, voorzien van geavanceerde functies, bouwen voort op jarenlange praktijkervaring. Ze kenmerken zich door gebruiksgemak en robuustheid, wat resulteert in een betrouwbare en efficiënte prestatie.

pH-regulatie

De WaterXTR™, een CO₂-injectiesysteem, is ontwikkeld om de pH-waarde van spuitvloeistoffen in de landbouw te optimaliseren. Dit veelzijdige systeem kan zowel stationair als op veldspuiten worden geïnstalleerd. Het maakt stabilisatie van de pH-waarde van water mogelijk tussen 5 en 7, wat de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen verhoogt.

Kilveren

Een van de primaire doelen van kilveren is het creëren van een efficiënt afwateringssysteem voor landbouwgrond. Goed watermanagement begint met een goed gekilverd perceel, dat zorgt namelijk voor een gelijkmatige afvoer van overtollig water. Hierdoor worden er optimale groeiomstandigheden gecreëerd.

Watermanagement: innovatie en techniek

In de moderne landbouw zijn innovatieve technologieën en methoden in toenemende mate belangrijk voor effectief watermanagement. Sensoren die de bodemvochtigheid meten, geavanceerde irrigatiesystemen die kunnen worden aangestuurd via smartphones, en satellietbeelden om de behoefte aan water op verschillende delen van het veld te beoordelen, zijn slechts enkele voorbeelden. Duurzaam watermanagement is niet alleen essentieel voor het behoud van de watervoorraden, maar ook voor het waarborgen van de voedselzekerheid op lange termijn. In dit kader speelt watermanagement een centrale rol in de aanpassing aan en de mitigatie van de effecten van klimaatverandering op de landbouw.

Door zorgvuldig watermanagement kunnen akkerbouwers dus niet alleen hun gewasopbrengst en bedrijfsefficiëntie verhogen, maar ook bijdragen aan duurzamere en meer verantwoorde agrarische praktijken.