Kilveren

Effectief en gelijkmatig kilveren

Een van de kernaspecten van effectief landbeheer in de landbouw is het waarborgen van een efficiënt afwateringssysteem, waarbij kilveren een cruciale rol speelt. Het primaire doel van kilveren is het vormgeven van de landbouwgrond op zo’n manier dat het een gelijkmatige en effectieve afwatering bevordert. Dit proces omvat het nauwkeurig egaliseren en profileren van het perceel om ervoor te zorgen dat overtollig water efficiënt wordt afgevoerd, zonder dat er plassen water achterblijven die de wortels van gewassen kunnen verstikken of leiden tot bodemerosie.

Het kilver assortiment

SmartLEVEL kilversysteem

SmartLEVEL biedt een complete oplossing voor effectief kilveren door gebruik te maken van de bestaande ontvanger en het display op de tractor. Dit systeem, wereldwijd toepasbaar, faciliteert het verplaatsen van grond op een wijze die vergelijkbaar is met laserkilveren. Met de mogelijkheid om de helling in tot drie richtingen aan te passen, maakt SmartLEVEL het creëren van een geoptimaliseerd (gekanteld) dubbel dakmodel mogelijk.

De voordelen van kilveren

Een doeltreffend afwateringssysteem, gerealiseerd door kilveren, is essentieel voor het scheppen van ideale groeicondities voor gewassen. Het handhaaft een evenwichtige vochtigheidsgraad in de bodem, wat van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van sterke en gezonde planten. Kilveren helpt de risico’s op waterstress en zuurstoftekort in de wortelzone te verminderen, waardoor gewassen onder optimale omstandigheden kunnen groeien. Dit resulteert niet alleen in hogere opbrengsten, maar ook in een betere kwaliteit van de oogst.

Kilveren is meer dan een methode om de afwatering te verbeteren; het is een fundamentele techniek die bijdraagt aan de gezondheid en productiviteit van de landbouwgrond. Deze praktijk vormt de basis voor duurzaam landbouwecosysteembeheer, met water als cruciale factor voor zowel de groei van gewassen als de vruchtbaarheid van de bodem op lange termijn.