FAQ

Algemeen

Openingstijden:

Ma: 07:30-17:00 uur
Di: 07:30-17:00 uur
Wo: 07:30-17:00 uur
Do: 07:30-17:00 uur
Vr: 07:30-17:00 uur

Wij zijn te bereiken via:

Email: info@homburg-holland.com
Telefoon: (0)58 257 1555

Specifieke medewerker nodig? Onze medewerkers vind je op onze medewerkers-pagina.

 

 

Niet elke download is beschikbaar voor alle bezoekers. Sommige downloads zijn dan ook enkel beschikbaar voor onze dealers.

Kan je jouw gewenste download niet vinden? Neem dan contact op met jouw dealer!

Academy

Ja! Houd ook deze pagina in de gaten voor de aankomende trainingen.

 • Webinars  van Ag Leader en SmartSOLUTIONS voor dealers en klanten, Gebruikerstrainingen voor de HARDI veldspuiten en Tempo zaaimachines.
 • Monteurstrainingen voor HARDI, Garford, Stanhay, Bogballe, Ag Leader en Väderstad.
 • Salestrainingen voor alle merken.
 • 1-op-1 begeleiding van nieuwe vertegenwoordigers.
 • In gebruik stellen van machines.
 • Informatie bijeenkomsten, dit kan bij een dealer maar ook online worden georganiseerd.
 • Demonstraties i.c.m. praktische training van de machine.

Door een machine te kopen en te gebruiken is de klant er nog niet. Een stuk uitleg, kennis en begeleiding vinden wij erg belangrijk. Door onze kennis te delen met de gebruiker, weet de klant de machine beter in te zetten, situaties te herkennen en het meeste rendement uit de machine te halen. Binnen de Homburg Academy organiseren wij jaarlijks gratis trainingen op verschillende gebieden en voor verschillende merken. Hierdoor worden de klanten, maar ook dealers, getraind om hun kennis up to date te houden.

Door gratis kennis te verkrijgen kunnen gebruikers hun voordeel hiermee doen. De machine zal beter werken omdat de gebruiker de machine beter kent en weet te gebruiken. Kleine problemen of storingen kunnen door de klant zelf worden opgelost doordat zij signalen van de machine weten te herkennen.

Voor monteurs van dealers zijn de trainingen onmisbaar om alle technische ontwikkelingen van de machines bij te houden. Tegelijkertijd oefenen zij jaarlijks verschillende storingen en wordt hun kennis opgefrist.

Meestal vinden de gebruikerstrainingen plaats in Stiens of in de werkplaats bij een dealer. Dit geldt ook voor de technische monteurstrainingen.
Eén keer per 3 jaar organiseren wij grootschalige trainingsdagen bij Aeres Tech in Ede.

Een TWIN gebruikersdag proberen wij in het veld te organiseren zodat we de theorie met de praktijk kunnen combineren.

Tenslotte verzorgen wij jaarlijks verschillende webinars in verschillende talen, voor dealers van SmartSOLUTIONS. Hierdoor is men up to date in Australië, USA en Duitsland. Er worden af en toe ook openbare webinars gegeven om bijvoorbeeld meer te vertellen over wet- en regelgeving aangaande spuittechniek en spuitdoppen. Deze online bijeenkomsten hebben een informatief karakter en zijn voor iedereen toegankelijk.

Nee, er wordt geen diploma of certificaat uitgegeven.

Nee, niet altijd. De technische -en salestrainingen zijn besloten trainingen waarvoor men zich moet aanmelden.

Wanneer wij webinars organiseren ter informatie, is iedereen welkom. Men kan dan inloggen voor het webinar zonder zich te registreren. Bekijk hier de geplande trainingen.

De technische trainingen worden gegeven door onze servicemonteurs, aangevuld door productspecialisten.

De salestrainingen worden verzorgd door de productspecialisten van Homburg.

Regelmatig worden er werkbezoeken naar Homburg georganiseerd, door middelbare scholen. We hebben al veel studenten van de landbouw- en technische opleidingen mogen verwelkomen. Daarnaast verzorgt Homburg gastcolleges op scholen of voor studieclubs. Deze worden gegeven door één van de productspecialisten, directeur of marketing manager. Voor dergelijke werkbezoeken of gastcolleges worden geen kosten gerekend want wij willen onze kennis graag delen met geinteresseerden!

Draincleaners

De werking van uw drainagesysteem vermindert in de loop der tijd, afhankelijk van de grondsoort en/of bodemstructuur.

Een goed voorbeeld waarom het schoonhouden van drainage systemen essentieel is, zijn ijzerhoudende gronden. Deze gronden geven altijd een bepaalde hoeveelheid ijzer af die uiteindelijk de poriën van uw drainagebuis blokkeren.

Met een Homburg drainagereiniger is dit probleem eenvoudig te verhelpen door in een periode met een hoge grondwaterstand uw buizen te gaan reinigen. Tijdens deze hoge grondwaterstand zijn de ijzer en/of gronddelen in de drainagebuis week en zacht waardoor deze eenvoudiger wegspoelen.

Ook is het belangrijk te weten dat ⅓ van de waterafvoer via de bovenste helft van een drainagebuis toetreedt, en maar liefst ⅔ van de waterafvoer via de onderste helft van de buis het systeem binnen komt. Dat is meer dan de helft! Wanneer u uw drainage systeem niet reinigt, zal vuil uiteindelijk door de zwaartekracht in de drainagebuizen neerdalen. Op die manier wordt de belangrijkste toegangsweg van het water in de loop der tijd volledig geblokkeerd.

Nee, dit is alleen bij gebruik van een te hoge druk en een te trage invoersnelheid.

Voorheen werden er hogedrukreinigers ingezet met 100 bar pompdruk om drainagesystemen te reinigen. Deze hogedrukreinigers bleken zeer ineffectief te werken. Door een hoge druk op de spuitkop dient de slang in de drain in getrokken te worden. Vanwege de pulserende druk van de pomp, blijft de kop enkele (milli)seconden op dezelfde locatie liggen en verstoord hij daarbij het drainagesysteem en de poriën in de omliggende bodem. Deze porien die om de drainagebuizen heen liggen zorgen gedeeltelijk voor een natuurlijke waterafvoer.

Het is dus van belang dat de bodem rondom de drainagebuizen intact blijft! De Homburg Draincleaners zijn veilig omdat ze een lage pompdruk van slechts 35 bar gebruiken. Dit komt neer op een waterdruk van 10 tot 15 bar in de spuitkop. Wanneer men de drainage reinigt met een Homburg Draincleaner wordt de structuur van de grond dus niet aangetast.

Met een Draincleaner die gebruik maakt van een lage waterdruk.

Wanneer men drainage systemen schoonmaakt met hogedrukreinigers, wordt de structuur van de grond om de drainagebuizen aangetast (zie ook: Wordt de grond aangetast wanneer ik mijn drainage reinig?). Homburg Draincleaners zijn veilig omdat ze een lage waterdruk van slechts 10 tot 15 bar gebruiken. De extreem stevige HPE slang wordt in de drain geduwd (tot maximaal 700 meter), waarbij de speciaal ontwikkelde spuitkop de drain spoelt en het vuil afvoert.

Homburg adviseert om een lage druk te gebruiken.

Het is in eerste instantie belangrijk om te weten dat de druk en de hoeveelheid water altijd in relatie tot elkaar staan. Een te hoge druk geeft een mogelijke beschadiging aan de drainagebuizen en de natuurlijke waterdoorlatende poriën in de bodem rondom de drainagebuis.

Homburg adviseert een druk van 35 bar op de pomp. Afhankelijk van de slanglengte resulteert dit in een druk tussen 10 tot 15 bar aan de spuitkop en is het volume tussen de 70 en 90 liter per minuut. Dit is voldoende om een juiste reiniging te verkrijgen.

Dit hangt van de grondsoort af.

De benodigde spuitkop varieert en is afhankelijk van de grondsoort. Het is belangrijk dat men de natuurlijke drainagewerking rondom de drainbuis niet verstoort. In fijne zandgronden moet men spoelen met lagere druk dan op (zware) kleigronden, wij adviseren daarom grondsoort afhankelijke spoelkoppen.

Benieuwd welke spuitdop bij jouw grondsoort hoort? Neem contact op met één van onze productspecialisten.

Voor drainage onderhoud in de land/tuinbouw en groot-groen zoals sportvelden en golfbanen adviseren wij drainagereinigers welke onder de categorie lage-druk machines vallen. Dit om te voorkomen dat de natuurlijke grondstructuur rondom de drainagebuizen aangetast worden. Homburg drainagereinigers voldoen aan deze criteria. Dit houdt een waterdruk van 10 tot 15 bar in.

Het reinigen van drainagebuizen is afhankelijk van de volgende punten:

 • weersomstandigheden
 • grondsoort
 • grondstructuur
 • type drainagebuis
 • diameter van de drainagebuis
 • conditie van de drainagebuis
 • nauwkeurigheid waarmee de drainagebuis in de grond ligt

Hieronder is een richtlijn die in of na een natte periode met veel regen, bij voorkeur in de herfst, dient te worden uitgevoerd:

 1. Zoek een drainagebuis op in de slootkant.
 2. Vang het water op in een litermaatbeker.
 3. Meet hoeveel seconden (T) het duurt totdat er een liter is uitgestroomd.
 4. Vul onderstaande formule in:

formule drainage doorloop

Met de volgende parameters:

 • = Lengte drainagebuis (meters)
 • A = Onderlinge afstand tussen drainagebuizen (meters)
 • = Gemeten tijd (seconden)
 • M = Aantal afgevoerde (millimeters) per etmaal

 

Voor grasland, maïsland en bouwland moet (het aantal afgevoerde millimeters per etmaal) 7mm bedragen (let wel, dit geld voor eenzijdig afvoerende drainagebuizen). Is dit minder dan 7mm, dan moet eerst worden bekeken of de ligging van de drainagebuis correct is. Zo ja? Dan moet de drainagebuis worden gereinigd.

Doe deze berekening voor verschillende drainagebuizen in het stuk land, om een gemiddelde te kunnen bepalen.

Het verdiend de aanbeveling om de drainagebuizen te reinigen in een natte periode als de drainbuizen zelf water afvoeren. Voor diepgaande landbouwkundige kennis en advies betreffende het gebruik en onderhoud van drainagebuizen, dient u de betreffende instanties en/of literatuur te raadplegen.

Door de drainage goed vrij te houden van obstakels en/of begroeiing.

Door het preventief jaarlijks opzoeken van eind-buizen en deze vrij van begroeiing en/of obstakels te maken heb je de juiste controle op de drainage systemen en kun je deze snel lokaliseren tijdens het verdere teeltseizoen.

Een Homburg Draincleaner kan onder ideale omstandigheden een snelheid van 35 meter per minuut behalen.

De snelste manier om uw drainage te reinigen is door preventieve controles en bij eventuele vervuiling deze met een Homburg drainagereiniger te reinigen. Hierbij is een snelheid van 35 meter per minuut haalbaar, dit is echter wel onder ideale omstandigheden. Zwaar vervuilde drainagesystemen nemen een niet nader te beoordelen tijdsbestek.

Welke oplossingen bestaan er voor problemen met mijn drainage?

Van belang is om te weten wat het daadwerkelijke probleem is, enkele voorbeelden hiervan:

 • Er zijn fouten gemaakt tijdens de aanleg van het drainagesysteem
 • Het drainagesysteem is verzakt en zorgt voor obstructie in de buis
 • Vuil of bodemdeeltjes veroorzaken een slechte afvoer van het overtollige water
 • Een zogenaamde ‘’ploegzool’’ houdt het water in de bouwvoor vast
 • Het drainagesysteem is verstoord door mechanische bodembewerking

Een Homburg drainagereiniger is een mogelijke oplossing voor al deze problemen, of de toegang tot het mogelijke antwoord van uw probleem.

Wanneer kan ik het beste mijn drainage reinigen?

Het moment van doorspoelen bepaalt de kans van effectief slagen en de daarbij behorende afvoer van het los gespoelde materiaal. De grootste kans van slagen is in een periode waarbij de grondwaterstand hoog is en de drain zelf water afvoert. Hierdoor is het materiaal in de drain zacht en vloeien deze tijdens het reinigen eenvoudiger weg.

 • Kwaliteitsmachine dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen.
 • Extreem stevige HPE spoelslang voor een verlengde levensduur.
 • Homburg 2 of 4 wielaandrijving bieden ultieme grip en zijn slijtvaster.
 • Optimale reiniging door lage waterdruk van slechts 10 à 12 bar op de spoelkop.
 • Gebruik van een Homburg Drainreiniger brengt geen schade toe aan het drainagesysteem.
 • Specifieke spuitkoppen leveren een technische oplossing voor elke grondsoort en situatie.
 • Het systeem reinigt zonder de structuur van de grond of de drain te beïnvloeden.
 • Compacte bouw en vernieuwd design.
 • Met de keuze uit 3 typen is er een passende drainreiniger voor elke situatie.

HARDI

HARDI heeft 3 wasprogramma’s:

 1. BoomFlush spoelt de spuitleidingen in circa 1 minuut. BoomFlush wordt gebruikt bij een onderbreking van het spuitwerk, bijv. bij regen.
 2. FastFlush is een snelle basisreiniging die circa 2 minuten in beslag neemt. Deze wordt gebruikt bij een geplande stop, wanneer hetzelfde bestrijdingsmiddel de volgende dag op hetzelfde gewas wordt gebruikt.
 3. MutiRinse is de verlengde reiniging en duurt circa 10 minuten. MultiRinse wordt toegepast bij een kleine wijziging in bestrijdingsmiddel of gewas of als de volgende spuitklus wordt uitgevoerd met een vergelijkbare combinatie van bestrijdingsmiddel/gewas.
Ja, in een dichtgewas moet je meer druk gebruiken en dus meer lucht het gewas in blazen.
Je moet iets stekend de lucht instellen. De dop wijst dus recht naar beneden en de lucht blaast iets naar voren.
Ja, er zit een meerling dophouder op de spuitboom van de veldspuit waardoor je minimaal al 3 verschillende doppen kunt gebruiken.
Ja, dit kan zeker. Bijvoorbeeld bij een onkruidbestrijding in de uien wil je juist langs de plant spuiten met grovere druppels.
Nee, met een HARDI TWIN FORCE mag je 50 cm boven het gewas spuiten.
Nee, dit mag ook met 50 cm dopafstand.
Ja, met Active Slant met hoogtesensoren en een actieve gyroscoop is boomhoogte-regeling mogelijk.
Nee, HARDI maakt al jarenlang gebruik van een vetgesmeerde pomp. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en er is nooit een chemische reactie met olie mogelijk. Stel dat een membraan scheurt of lek gaat, dan is er niet acuut een probleem door een mogelijke chemische reactie. Het is natuurlijk wel raadzaam om na de spuitklus de reparatie uit te voeren.

WaterXTR

Middelen die pH gevoelig zijn:

Naam middel Stabiliteit Opname
Cantrac Stabiel bij pH 5-6
Spotlight Stabiel bij pH 5-6 5,5
Betanel Stabiel bij pH 5-6
Captan Stabiel bij pH 5-6
Ethrel Stabiel bij pH 5-7 5,5
Kenbyo FL Stabiel bij pH 5-7
Curzate M Stabiel bij pH 5-7 5,5
Puma Stabiel bij pH 5-7 5,5
Lentagran Stabiel bij pH 5-7 5,5
Rocket EC Stabiel bij pH 5-7 5,5
Floramite Stabiel bij pH 5-6
Topik 240 EC Stabiel bij pH 5-7 5,5
Tatto C Stabiel bij pH 5-6 5,5
Focus Plus Stabiel bij pH 4-6 5,5
Categorie Duitse hardheid Totale hardheid
Relatief lage hardheid 4 – 12 ˚D 0.7 – 2.1 mmol/l
Vrij hard water 12 – 18 ˚D 2.1 – 3.2 mmol/l
Hard water 18 – 30 ˚D 3.2 – 5.3 mmol/l
In het algemeen geldt:

 • Bij pH 4.5 – 6.0: de meest optimale zuurgraad voor de meeste middelen is. Het middel kan dan 12 – 24 uur in de tank blijven staan.
 • Bij pH 6.1 – 7.0: de zuurgraad goed is voor een directe toepassing. Tankoplossing niet langer laten staan dan 1 – 3 uren in verband met afbraak.
 • Bij pH 7.0 >: pH verlagen om de effectiviteit van gewasbescherming/bemesting te optimaliseren.

Met de WaterXTR™ kunt u op een duurzame en praktische manier, door middel van CO²-injectie, de pH-waarde van water optimaliseren naar een pH van 5-7. Een pH-waarde van 5-6 is aanbevolen voor de meeste middelen.

Tefen

De Europese gewasbeschermingsindustrie streeft ernaar om closed transfer systems (CTS) tegen 2030 beschikbaar te maken voor heel Europa. In 2023 is er een omschakeling van de gewone naar de  Easyconnect dop op de fusten en in 2024 wordt het verplichte gebruik van CTS voor Tsjechië en Nederland ingevoerd waarna in 2025 de andere Europse landen zullen volgen.

Het gebruik van CTS-systemen is dus niet optioneel, maar wordt afgedwongen door strikte Europese regelgeving. De gewasbeschermingsindustrie wil voorkomen dat de gebruiker in contact komt met chemische gewasbeschermingsmiddelen en tegelijkertijd wordt de erfemissie verlaagt.

Een fust kan op verschillende manieren geleegd worden.
De Accurite CTS werkt door vacuum leegzuigen van het fust, omdat daar de minste risico’s aan zitten. Daarnaast regelt het systeem zelf dat het fust niet in elkaar gezogen kan worden. En niet geheel onbelangrijk: het gaat snel!

NEN-ISO 21191 specificeert operator- en milieugerelateerde veiligheidseisen en de wijze van verificatie voor het ontwerp en de constructie van gesloten transfersystemen (CTS) voor vloeibare formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in containers van 1 l tot 20 l.

 • Maximum residu in lege container < 0,01%
 • Maximum residu in CTS na spoelen < 1 ML
 • Dosering precisie moet beter zijn dan 2,5% van de kleinste container volume.
 • Rest residu op koppeling na ontkoppelen < 250 µl